Mad og drikke

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet med at finde løsninger på de gentagne negative resultater på MC Touring Camp således som resultaterne er blevet fremlagt på tidligere generalforsamlinger.

I september 2022 nedsatte bestyrelsen et campingpladsudvalg med det formål, at skabe et bæredygtig grundlag for at drive MC Touring Camp økonomisk ansvarligt.

Det krævede især en kraftig reduktion på lønninger, nye indtægtskilder og en opgradering på frivillige medlemmer, som i fællesskab skulle drive den ”Camp”, vi alle holder af. En ”Back-to-basics-camp-model”, båret af frivillighed som det var i tidligere tider, da Campen blev etableret.

Trods massiv arbejdsindsats fra udvalget er det ikke lykkedes at skaffe den nødvendige frivillige opbakning og de afgørende øgede indtægter. Derfor må bestyrelsen indse, at det ikke er muligt at nedbringe lønningerne og skabe den øgede omsætning, der skal til for at drive MC Touring Camp.

På MC Touring Camp har der seneste 5 år været et forbrug af foreningens midler på ca. 8mio kr. Det er den største årsag til at foreningens formue nu er reduceret til 13, 7mio kr. med udgangen af 2022.

MCTC-foreningens aktiviteter har i en årrække været underfinansieret, herunder foreningens medlemsmagasin, kørekurser, rabataftaler og andre medlemstilbud. Foreningen opererer i en tid med papir- og transport-krise og samfundskonjunkturer, hvor mediekommunikation foregår digitalt på onlinemedier. Den nutid er MCTC ikke rustet til, og derfor går vi en fremtid i møde hvor foreningen bl.a. må investere massivt i de digitale platforme.

Fortsætter det store forbrug af foreningens midler på MC Touring Camp, har MCTC ikke råd til denne fremtidssikring. Med de nuværende midler, mangel på frivillige og fortsat underskud på MC Touring Camp kan vores 57-årige forening frygte at blive opløst i løbet af kun 5 år som følge af manglende økonomisk råderum.

Bestyrelsens budskab er derfor, at vi må handle særdeles agtpågivende i forhold til pengeforbruget på MC Touring Camp. For at reducere risikoen for foreningens opløsning er det derfor blevet besluttet, at der fra 2023 ikke længere er salg af mad på MC Touring Camp.

Har man booket et ophold, men ikke ønsker at fastholde overnatningerne, kan man få refunderet beløbet ved at skrive navn og bookingnummer til touringcamp@mctc.dk.

Ønskes der yderligere indsigt i bestyrelsens bevæggrund, så opfordres foreningens medlemmer at møde op til generalforsamlingen d. 29. april kl. 10.00 i Støberiet, Vestre Havnevej 1, 5400 Bogense.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen